Om Jysk Development

Gennem vores evne til at styre et ejendomsprojekt fra start til slut får vi ejendommes fulde potentiale frem – til glæde for investorer, ejendomsejere og slutbrugeren af ejendommen. 

Vores primære fokus er udviklingen af ejendomme beliggende i København og Storkøbenhavn. 

 

JUST SYMBOL BLUE RGB

Vores værdier

Hos Jysk Development har vi 3 kerneværdier:

Loyalitet

Loyalitet er en vigtig grundsten for vores
forretningsfundament. Vi forstår at
værdsætte alle vores samarbejdsrelationer,
og det er vigtigt for os at bibeholde en høj
standard af integritet og loyalitet.

Vi er ikke bange for at vægte de
menneskelige værdier højt. Hos Jysk
Development er en aftale en aftale
– det mener vi er grundlaget for en
succesfuld virksomhed.

Kvalitet

Vi vægter kvalitet meget højt i alle vores
udviklingsprojekter og i vores arbejde.
Vi mener, at en høj kvalitet kombineret med
loyalitet vil sikre robuste og langvarige samarbejdsrelationer med
alle vores partnere.

Vi forstår, at det endelige resultat af vores
arbejde vil skabe grundlaget for vores
fremtid – derfor er kvalitetsprægede
løsninger vores varemærke.

Innovation

Vores innovative tilgang til at udvikle
ejendomme afspejler vores kerneværdier.
Vi er motiveret af at finde løsninger hvor,
andre ser forhindringer, og vores kreative
tankegang er med til at sikre at vi leverer
projekter af høj kvalitet.

Vores kerneværdier adskiller os
fra vores konkurrenter og
skaber et solidt fundament, der skal sikre
langvarig succes.

Mission

Vi finder ejendomme med et uudnyttet potentiale, som vi
kan tilføre merværdi. Dermed skaber vi rammer og
frirum for privatpersoner og virksomheder,
hvor der er plads til både at leve,
lege og arbejde.

Vision

Vi ønsker at blive kendt for succesfulde ejendoms-
projekter, 
samt for at skabe en positiv
forandring for 
de byer og mennesker,
vi arbejder for.

Vi tilbyder

Læs mere om, hvad vi tilbyder.

vi tilbyder

Kontakt os

Kontakt os gerne hvis du er interesseret i at være en
del af vores næste projekt eller hvis du har brug for
hjælp til at udvikle en ejendom. 

Kontakt os

black-and-white-iphone-smartphone-desk