Vi samler trådene 

Vi har en stærk passion for ejendomsudvikling og gennemfører ejendomsudviklingsprojekter fra start til slut.

Vi er drevet af udfordringer og problemløsning. Igennem vores store netværk af investorer,
arkitekter, entreprenører, kommuner, m.m. samler vi alle trådene i projektet og fører det frem til et
resultat, vi kan være stolte af.

 

Kontakt os for en uforpligtende samtale omkring muligheden for at udvikle jeres ejendom.

Kontakt os

Vores arbejde illustreret 

Illustrationen nedenfor viser hvordan vi samler trådene i et ejendomsprojekt, og i tæt samarbejde med vores partnere, udvikler en ejendom.

Jysk Development styrer hele processen fra projektidé til den færdige ejendom overleveres til den nye slutbruger. Således består vores arbejde i at skabe og opstøve nye projektmuligheder, samt forhandle med vores store netværk af blandt andre investorer, arkitekter, entreprenører og kommuner.

Gennem vores samarbejde med specialister indenfor de relevante fagområder sikrer vi et slutresultat af høj kvalitet. Overblikket og projektstyringen er altid samlet hos Jysk Development i hele projektforløbet.

 

Forløb

Fase 1

Indledende fase

I denne fase analyseres projektets
muligheder og partnere involveres.

En potentiel udviklingsejendom bliver
typisk præsenteret for Jysk Development
af enten en investor, en sælger eller af en
af vores mange samarbejdspartnere.
Vi undersøger derefter casen ved bl.a.
at udarbejde budgetter og vurdere
projektet som helhed, inden vi vurderer
om det vil være hensigtmæssigt at
forsætte til anden fase. Det er ligeledes
her, vi vælger de partnere, der skal være
en del af projektet.

Fase 2

Udviklingen påbegyndes

Udviklingen af ejendommen kan nu
påbegyndes.

Projektets indledende fase har sikret, at
der er gode muligheder i forbindelse med
udviklingen af ejendommen, og projektets
anden fase kan påbegyndes. På dette
tidspunkt har vi fået alle de indledende
samarbejdsaftaler på plads, med hhv.
ejerforeninger, kommuner, arkitekter,
investorer og mæglere, etc. og
byggeansøgningen er godkendt hos
de respektive myndigheder.

Fase 3

Videreformidling af ejendommen

Udviklingen afsluttes og ejendommen
formidles videre til slutbrugerene.

Byggeriet er nu færdigmeldt hos de
respektive myndigheder og ejendommen
står klar til evt. videresalg til 3. part.
Ejendommen bliver typisk udbudt af en
af vores samarbejdspartnere, så vi kan
sikre en gennemgående professionel
process. Udviklingsforløbet har således
skabt en merværdi både økonomisk og
kvalitetsmæssigt.

Kontakt os gerne

Kontakt os endelig for at høre mere om mulighederne
for et samarbejde. 

Kontakt os